PC top / mobile top

Top page Lời cảm ơn từ Giám đốc Giới thiệu chi nhánh Thực đơn

Giới thiệu chi nhánh

Yamate Râmen Komaba (maison mère)

Mì Yamate (Tiệm chính) hay còn gọi là tiệm Komaba, nằm gần trường đại học Tokyo o Komaba Thời gian mở cửa :

Heures d'ouverture:
Thứ bảy và ngày thường : Từ 11h 30 sáng đến 1h sáng hôm sau
Chủ nhật và ngày lễ : Từ 11h30 đến 1h sáng hôm sau

Địa chỉ: TOKYO-TO, SHIBUYA-KU, TOMIGAYA 2 – 21 – 7 SHIBUYA PARESU 101
Điện thoại : 03 – 3467 – 7290

Mì Yamate (Tiệm thứ 2) hay còn gọi là tiệm Uehara, nằm dọc trên con đường Inokashira

Thời gian mở cửa :
Thứ bảy và ngày thường : Từ 11h 30 sáng đến 1h sáng hôm sau
Chủ nhật và ngày lễ : Từ 11h30 đến 1h sáng hôm sau

Địa chỉ: TOKYO-TO, SHIBUYA-KU, UEHARA 1 – 13 – 9
Điện thoại : 03 – 5453 – 7290

Mì Yamate (Tiệm thứ 3) hay còn gọi là tiệm Hongo

Tiệm nằm trên đường Hongo gần cổng trường đại học Tokyo

Thời gian mở cửa :
Ngày thường : Từ 11h 30 sáng đến 23h 30 (23h 15 L. O.)
Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ : Từ 12h trưa đến 23h 30 (23h 15 L. O.)

Địa chỉ: TOKYO-TO, BUNKYO-KU, HONGO 5 – 23 – 11
Điện thoại : 03 – 3812 – 7295